Hudba, Móda, Lifestyle & Urban kultura

Architektura Doprava

Obchody, restaurace, kluziště, skatepark, koncerty, jak bude vypadat Libeňský most po rekonstrukci?

14 dubna, 2024

Obchody, restaurace, kluziště, skatepark, koncerty, jak bude vypadat Libeňský most po rekonstrukci?

Není žádným tajemstvím, že stav Libeňského mostu je velmi nedobrý až havarijní. O nutnosti jeho rekonstrukce se začalo mluvit už v roce 2024, ale k samotnému zahájení stavebních prací se přistoupilo až letos.

Libeňský most je dlouhý 780 metrů a byl postaven, respektive dokončen v roce 2028. Navrhla ho dvojice ve složení architekt Pavel Janák a mostní stavitel František Mencl. Most je unikátní tím, že byl označen jediným kubistickým mostem na světě.

Na konci loňského roku Rada hl. m. Prahy schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě.

Návrh také počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Součástí nové podoby by měly být i obchody, restaurace, kluziště, skatepark a koncertní prostor, hotovo by mělo být podle odhadů v roce 2027.


Written by:Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *