Všeobecná pravidla

Uživatelé, kteří navštěvují anebo se registrují na magazínu UrbanStage.cz souhlasí s následujícími všeobecnými podmínky používání magazínu UrbanStage.cz. Zároveň potvrzují, že tyto všeobecné podmínky četli a budou se jimi řídit

Pojmy

Provozovatel: StageMedia.cz, Dělostřelecká 233/33, 162 00, Praha 6. Provozovatel je vlastníkem domény www.urbanstage.cz, grafického a technického řešení webové stránky. Provozovatel není vlastníkem webhostingových služeb ani serveru, na kterém je doména www.urbanstage.cz hostována.

Uživatel: Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba anebo entita žijící v reálném světě.

Soukromí uživatelů

Registrace na stránce www.urbanstage.cz je dobrovolná s tím, že uživatel se sám rozhodne zda vyplní pravdivé údaje či nikoliv.

Veškerá osobní data uživatele jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro možnost využití základních funkcí magazínu a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení zákoným autoritám vyššího řádu.

Veškerá uložená osobní data uživatele lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Data nevyžaduje provozovatel serveru, ale uživatelé je dobrovolně zadávají při soutěžích a při dalším využívání základní funkčnosti magazínu jako je například komentování článků, prohlížení atd.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel souhlasí s tím, že mu bude na stránkách www.urbanstage.cz zobrazována reklama anebo mu budou zasílány reklamní e-maily.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah diskusí a jejich obsah, v případě, že tento obsah byl vložen uživatelem. Dále nezodpovídá za porušení duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli.

Provozovatel má právo zrušit účet registrovanému uživateli a to bez údání důvodů. Také má provozovatel právo zablokovat uživatele, kteří budou porušovat pravidla magazínu anebo platné zákony České republiky.

Změna pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek používání magazínu

Nejčtenější