Unikátní jednodenní výstavu hostil Pop Up Store!

Datum: 26.10.2014 | Autor: Lucie

Nestává se úplně běžně, že by výstava trvala jen několik hodin. Přesně taková ovšem byla výstava „Fshizz & Gizmo: The Amazing Homegrowns“, která se odehrávala během jednoho večera v Pop Up Store v Holešovicích.

Ze špinavé ulice se člověk nenápadným průchodem dostal takřka do jiného světa. V úžasným vnitrobloku se skrýval Pop Up Store a v jeho sympatickém prostoru byla k vidění plátna a vinyl toys. Vzhledem k tomu, že se jednalo o tak limitovanou akci, i počet lidí, kteří se přišli podívat, byl poměrně vysoký. Naštěstí ale ne tolik, aby v prostoru nebylo k hnutí. Výstava byla trochu skromnější, ale vzhledem k daným prostorům naprosto dostačující. Mezi návštěvníky poletovali i hlavní postavy, tedy Fshizz neboli Alexander Gürlich a Gizmo, aka LA4.

Ve střízlivém až sterilním Pop Up Storu skvěle vynikaly zářivě barevné exponáty. A to nejen barevností, ale i hravostí. Celá expozice tak působila lehce a velice příjemně a vše se tak podobalo přátelskému setkání. A k dobré náladě rozhodně přispělo i servírování drobného občerstvení a vína. 

Zatímco v horní části na již zmíněné občerstvení a DJe dohlíželo několik pláten, o několik málo schodů níže jsme obdivovaly vinylové unikáty několika fosilií, o nichž jsme si mohly přečíst i poutavé informace.

A hlavně se tam odehrával příběh. Příběh posledního Urma jménem Em přibližující jeho působení na planetě Zemi nejen slovem, ale samozřejmě i názorně. A seznámit se s ním můžete i vy:

Velký Em, poslední z Urmů

Kdysi v daleké galaxii na planetě zvané Tilsit žila rasa inteligentních červů. Jmenovali se Urmové a byli na Tilsitu největšími tvory, a tak vládli celé planetě. Po staletí byl svět Urmů ráj. Nikdo netrpěl hladem nebo žízní, jelikož místní příroda poskytovala dostatek dobrého jídla a voda byla čistá a křišťálově čirá s mírně tyrkysovým nádechem. Vzhledem k tomu, že Urmové neměli žádného nepřítele schopného čelit jejich panování, rozmnožovali se velmi rychle a brzy přelidnili celou planetu. Mimoto byli chamtiví, nenasytní a jejich hlad neměl téměř žádného konce. Svět Urmů se tak pomalu změnil v temné a smutné místo plné smrti a utrpení.
Všechny menší bytosti zmizely, voda již nebyla poživatelná, protože byla plná Urmských výkalů a všechna potrava byla dávno pryč.

Když si Urmové uvědomili, že nezbylo nic, co by se dalo sníst, pokusili se o neúspěšný útěk z Tilsitu a napadení jiných planet. Jen jedna jediná loď s deseti Urmy našla vhodnou planetu a přistála. Touto planetou byla Země. Jelikož jsou Urmové obvykle tři a půl palce velicí, život na Zemi pro ně byl těžký a téměř všech deset tragicky zahynulo.

Například Lavgr, jeden z nejstarších Urmů, uviděl tenisový kurt, a díky bílým linkám myslel, že by to mohl být nějaký druh přistávací dráhy pro vesmírné lodě. Proto jej šel prozkoumat. Bohužel na něj velmi brzo šlápl náhodný návštěvník. Ihned poté byl návštěvník, který neměl předepsanou obuv, vykázán z dvorců správcem panem Tichým, ale příliš pozdě. Lavgr byl již mrtvý.

Jediný, kdo přežil, byl Em nejmenší ze všech Urmů. Plný nenávisti a vzteku začal hledat možnosti jak zotročit náš svět a oživit svou téměř vyhynulou rasu. Nenechte se zmást jeho nevinným pohledem - ten dělá schválně. Urmové mají jednu velikou výhodu, mohou telepaticky ovlivňovat menší tvory. Naštěstí nemohou manipulovat lidmi.

Když ztratil všechny své bratry, musel najít nové stoupence, kteří by mu pomohli v dokončení jeho zlých plánů.
První, s kým se setkal, byl Našeptávač. Má sice jméno, ale to zná jen on sám a Em. Je Emovou pravou rukou a je jediný, kdo je Emovi schopný odolat a manipulovat s ním ve svůj prospěch, což ale tají. Jelikož je Našeptávač chytrá svinka samozřejmě znal mnoho dalších z hmyzího světa, a představil Emovi dva nejdůležitější z nich, generála Onyxe a Dr. Adephaguse, zlého profesora.

Generál Onyx byl největším střevlíkem široko daleko a tudíž měl logicky mnoho nohsledů. Ti, bojíc se jeho zrůdnosti a poslouchajíc ho na slovo, mu vybudovali obrovskou armádu složenou ze všech druhů brouků a bezmezně mu sloužili. Jsouc největší armádou v okolí, měl generál neomezenou moc.

Dr. Adephagus byl pro změnu vlk samotář. Jeho druh nebyl dosud vůbec objeven.
To proto, že se jich vyskytuje jen velmi málo a jelikož jsou prudce inteligentní, umí se velmi dobře skrývat. Kvůli velkému množství nedokončených pokusů v podstatě ani nevylézají ze svých podzemních děr. Doktorovou specialitou byla genetická manipulace.

S těmito dvěma měl Em to, co potřeboval. Armádu a šíleného profesora ochotného pro své experimenty udělat cokoliv.

Brzy Em a jeho zlí společníci našli útočiště v horách, kde objevili obrovský jeskynní systém, který jim nabízel ideální úkryt pro první fázi Emova ďábelského plánu. Za pomoci profesorových znalostí, Emovy technologie, a DNA několika nejnebezpečnějších tvor začali vytvářet superčerva.
Pracovní název byl velký Fshizzer.

Po pouhém týdnu, kdy Fshizzer rostl s očekávanou ohromující rychlostí, byl brzy větší než Em a stejně tak velký jako generál. Vzhledem k jeho překotně rychlému růstu a nekonečnému hladu musel každý den sníst hromady žrádla složeného z červů, kostí a kusů těl generálových odpůrců.

Samozřejmě byl díky své DNA nebezpečný a velmi snadno se rozezlil. Pro tyto situace měl Em po ruce tyč zvanou storker s napětím o více než 100.000 voltech.

Jelikož byl často strokerem trýzněn, Fshizzer si Ema a jeho kumpány rychle zapamatoval a tajně je nenáviděl.

Emův další plán bylo počkat, až superčerv dospěje, aby mohl být vyzkoušen v boji proti jednomu z největších generálových odpůrců, dobré královně Libelle.

Pokud Fshizzer v této bitvě uspěje, 3000 baněk se superčervími plody ve vyšších úrovních horských jeskyních má být aktivováno, aby rozpoutalo Emovo dobytí Země.

Bohužel pro Ema měl Fshizzer i část Urmí DNA, a tak mohl blokovat Emovy telepatické vlny a skrývat tak svou nenávist vůči němu. Fshizzer, i když byl nebezpečný a děsivý, byl stejně tak inteligentní a velmi citlivý.

Tajně miloval královnu Libellu, díky mnoha příběhům o její laskavosti a kráse a ani nechtěl ubližovat nevinným stvořením, tak hledal způsob, jak uniknout svému vězení a skoncovat s Emovou hrůzovládou.

Proto čekal, až vyroste a zesílí, aby mohl prolomit mříže ve své jeskyni a brousil každý den své zuby, aby se mohl prokousat zdí a dostat se ven z hory.
Ten den nadešel. Bylo to týden před tím, než měl být vyzkoušen. Cítil, že není tak silný, jak by potřeboval, ale již nebyl dostatek času.

Když zlá čtyřka přišla na každodenní návštěvu, byl připraven a během noci nahlodal mříže tak, aby je mohl během vteřiny rozbít. S nesmírnou silou a rychlostí prorazil mříže a sežral generála, který byl tak překvapený, že ani nestačil zakřičet.

Našeptávač ukázal svou pravou povahu, zmizel ponechajíc ostatní svému osudu a zlý profesor použil své schopnosti a velmi dobře se skryl.

Zbyl už jen Em a Fshizzer. Em běžel malými chodbami a Fshizzer se prokousával skrz kámen jako skrz máslo vždy jen o krok za ním.

Kameny padaly. Tunely se zasypávaly. Celý jeskynní systém kolaboval, ničíc zárodky a veškeré ďábelské zařízení.

Takto se náhle ocitli téměř na vrcholu hory, kde na konci tajné chodby byla skryta Urmská loď.

Zdálo se, že Fshizzer už téměř chytí Ema, když mu způsobil několik ran, ale Em se nakonec s vypětím posledních sil do chodby a do lodi dostal a světelnou rychlostí opustil Zemi.

Konec?

Komentáře ke článku

Zde vložte komentář k článku: Unikátní jednodenní výstavu hostil Pop Up Store!

Pro přidání komentáře k tomuto článku musíte být přihlášen. Přihlásit se můžete pomocí horní lišty anebo přes Facebook. V případě, že na UrbanStage.cz nemáte účet, doporučjeme provést registraci.

Zatím nebyl vložen žádný komentář, buďte mezi prvními a přidejte názor k tomuto článku!
Reklama
Reklama