Hudba, Móda, Lifestyle & Urban kultura

Umění

Laterna magika, dekonstrukce a aktualizace

Květen 12, 2019

Laterna magika, dekonstrukce a aktualizace

LATERNA MAGIKA – Dekonstrukce a aktualizace 15.5. – 28.7.2019. Dům umění města Brna nabídne další z výstav. Vernisáž proběhne 21.5.2019 v 18:00. 

Upozornění č. 1: Tato výstava se nepokouší o rekonstrukci představení Laterny magiky ani historie jednoho českého divadla. Laterna magika je chápána jako mnohovrstevnatý fenomén: instituce, politikum, vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovaná estráda i kritická praxe. Cílem výstavy je ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace.1

Co je to Laterna magika?

Tento pojem má několik významů. V tom nejznámějším se jedná multimediální divadlo. V současnosti je jedním ze souborů pražského Národního divadla a působí v prostorách Nové scény ND. Typické je hlavně propojení více prostředků, zejména multimediální projekce v kombinaci s herci na jevišti.

Ještě před tímto označením ovšem Laterna magica sloužila pro označení stroje, jinak známého taky jako skioptikon. Jednalo se o obvykle dřevěnou skříňku se zdrojem světla, kterým mohla být svíčka, karbidka nebo například oblouková lampa. Uvnitř se nacházelo vyduté zrcadlo, které směřovalo paprsky do otvoru s čočkou. Před ni se zasouvali skleněné destičky s malovanými obrázky. Objektiv následně promítal zvětšený obraz na stěnu.

Výstava se snaží pomocí dekonstrukce odhalit základní principy fungování multimediálního mechanismu Laterny magiky. Chce se podívat za celistvou iluzi a rozložit tak pečlivě synchronizovaný stroj na součástky. Tímto přístupem se snaží o přiblížení základních principů, na kterých je Laterna magika vystavěna. Zároveň se pokusí rozkrýt i některé, často problematické otázky, které s sebou experimentální scéna Národního divadla v průběhu svého působení nesla, jako je politická reprezentace, instituční zázemí, propagace, paměť experimentu nebo role umělce v normalizační době.

Upozornění č. 2: Tato výstava se zakládá na filmových dotáčkách, které vznikaly pro Laternu magiku.
Kurátorský výběr tedy nevychází z imaginárního hlediště a celistvé performance, ale doslova zezadu/odzadu – od pohyblivých kulis, z promítací kabiny. Ve výstavě tedy neuvidíte ani modely divadelních scén, ani živé tanečníky. Naopak pohlédnete „za“ jednotlivá představení, mezi ukázky pohyblivých obrazů a nejrůznějších „zákulisních“ doprovodných materiálů.

Upozornění č. 3: Tato výstava se nepokouší o představení komplexní historie Laterny magiky. Zaměřuje se naopak pouze na několik případových studií, které ilustrují vybrané fenomény Laterny magiky (jako je obklopení diváka obrazem, rozpad jednotného plátna na fragmenty, tendence k iluzivnosti a virtualitě), v daném pořadí však zároveň načrtávají vývoj tohoto multimédia. 2

Výzkum je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)


1 Citace: http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/499

2 Tamtéž

 


Written by:Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *